โควิดบุรีรัมย์ในรอบ 14 วัน แยกละเอียดตามรายอำเภอ

โควิดบุรีรัมย์

covid-19 buriram

แผนที่แสดงพื้นที่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ 14 วัน เป็นมาตรฐานแบ่ง

-สีเขียว ไม่พบผู้ติดเชื้อเกิน 14 วันขึ้นไป

-สีเหลือง พบผู้ป่วยช่วง 8-13 วัน

-สีส้ม พบผู้ป่วยในรอบ 7 วัน

**สะสมตั้งแต่ 1-14 กันยายน 2564

โควิดบุรีรัมย์

ล่าสุด (14/9/64) จังหวัดบุรีรัมย์พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 20 ราย (อ.เมือง +12 ,อ.สตึก +4,อ.แคนดง +4) และติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ 36 ราย
คลัสเตอร์ในจังหวัดที่พบช่วงนี้ อ.เมือง(12ราย) อ.ละหานทราย(17ราย) และอ.เฉลิมพระเกียรติ(7ราย) **รายละเอียดไทม์ไลน์ ติดตามที่เพจ สสจ.บุรีรัมย์
ส่วนยอดทั้งจังหวัด รักษาตัวอยู่ 1,124 ราย / รักษาหายสะสม 13,687 ราย
ขอบคุณ ฐานข้อมูลจากรายงานของ สสจ.บุรีรัมย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บุรีรัมย์ เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว