แม่ค้าเฮ !11 กันยานี้ ถนนคนเดินเปิดตลาดแล้วจ้า

ถนนคนเดินเซราะกราว เปิดดำเนินการาตั้งแต่วันที่ 11กันยายนนี้ โดยเงื่อนไขตามมติที่ประชุม

ถนนคนเดินเซราะกราว #เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564
👉 ผู้ประกอบการล็อคประจำและล็อคสำรอง ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังต่อไปนี้👇👇
✅ ผู้ประกอบการต้องผ่านการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจโควิด-19 ไม่เกิน 7 วัน พร้อมติดเอกสารหลักฐานแสดงที่หน้าล็อค โดยเจ้าหน้าที่จะออกตรวจสอบ หากล็อคใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการจะพิจารณางดให้จำหน่าย
❌ ผู้ประกอบการต้องไม่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
✅ ผู้ประกอบการค้าต้องสวมแมสขณะประกอบการ มีฉากกั้นด้านหน้าระหว่างผู้ค้าและผู้ซื้อ และด้านข้างระหว่างล็อค
✅ แต่ละล็อคต้องมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ
✅ จนท.จะทำการตรวจสอบผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มในการให้ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ประจำต้องไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง มีผู้ป่วยเกิดขึ้นหรือถูกปิดหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวัง ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ใรแต่ละช่วงเวลา อย่างเคร่งครัด
✅ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พิจารณาลดค่าล็อคลงกึ่งหนึ่งจาก 50 บาท เหลือล็อคละ 25 บาท/วัน และให้ผู้เช่าบริการเต็นท์เช่า ลดค่าเต็นท์ลง 10 บาท/เต็นท์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน. ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564
✅การจัดเก็บกองทุนถนนคนเดินเซราะกราวยังคงจัดเก็บเป็นปกติเพื่อใช้ในการบริหารจัดการตลาด โดยล็อคอาหารจัดเก็บ 20 บาท และล็อคผลิตภัณฑ์จัดเก็บ 10 บาท
✅สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ประสงค์จำหน่ายสินค้าในช่วงนี้ เทศบาลอนุโลมให้ผู้ประกอบการแจ้งลาเป็นระยะ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564 โดยไม่ดำเนินการตัดล็อค แต่หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวจะพิจารณาตามระเบียบเดิม หากผู้ประกอบการไม่มาจำหน่ายสินค้าเกิน 3ครั้ง/เดือน เทศบาลฯ จะพิจารณาตัดล็อคเป็นรายกรณี
👉ซึ่งช่วงเวลาก่อนเปิดทำการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ถนนคนเดินเซราะกราว อาทิ การตีเส้นล็อค การประดับธงทิว การประดับไฟตกแต่ง เป็นต้น

สรุปการประชุมคณะกรรมการถนนคนเดินเซราะกราว วันที่ 1 กันยายน 2564 

การประชุมของมติให้ทำตามเงื่อนไขของการเปิดตลาดดังที่กล่าวมาร ในวันที่ 11 กันยายนนี้ พร้อมมาตรการ แบบนิวนอลมอล ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกันต่อไป ดังนั้นจึงเรียนมาเพื่อทราบกันทั่วหน้า #เทศบาลบเมืองบุรีรัมย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บุรีรัมย์ เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว